Biuro rachunkowe Bielsko

Cennik usług

Ceny świadczonych przez kancelarię usług ustalane są zawsze indywidualnie w drodze negocjacji z klientem.

Wysokość wynagrodzenia za usługi księgowe uzależniona jest m.in. od rodzaju prowadzonej działalności, formy prawnej klienta, formy opodatkowania, liczby dokumentów księgowych oraz liczby zatrudnionych pracowników.

Orientacyjne ceny za usługi księgowe:

 • od 80 zł netto dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • od 100 zł netto dla podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • od 500 zł netto dla ksiąg rachunkowych (handlowych)
 • od 20 zł netto od jednego zatrudnionego w zakresie obsługi kadrowo-płacowej
 • od 80 za godzine doradztwo i konsultacje podatkowe

Promocja! Podpisz umowę, a otrzymasz 50% rabatu od wynegocjowanej kwoty na 3 pierwsze miesiące współpracy.

Cennik zastępstwa procesowego

Stawki wynikają z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 roku w sprawie w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu (Dz. U. z dnia 15 grudnia 2003 r. Nr 212, poz. 2075) i obowiązują od 1 stycznia 2004 r.:

Wynagrodzenie doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądem administracyjnym wynosi w pierwszej instancji:

W sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna, przy wartości przedmiotu sprawy:

 • do 500 zł – 60 zł
 • powyżej 500 zł do 1 500 zł – 180 zł
 • powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 600 zł
 • powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1.200 zł
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2.400 zł
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3.600 zł
 • powyżej 200 000 zł – 7.200 zł

W pozostałych sprawach 240 zł.

Wynagrodzenie doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądem administracyjnym wynosi w drugiej instancji:

 • Za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 75% kwoty wynagrodzenia określonego w ust. 1, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam doradca podatkowy - 100% tej kwoty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.
 • Za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50% kwoty wynagrodzenia określonego w ust. 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam doradca podatkowy w drugiej instancji - 75% kwoty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.
 • Za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 50% kwoty wynagrodzenia określonego w ust. 1, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam doradca podatkowy, nie sporządził i nie wniósł kasacji - 75% tej kwoty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.
 • W postępowaniu zażaleniowym - 120 zł.

Szybki kontakt